Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování mobilních služeb sítí elektronických komunikací a zajištění souvisejících dodávek II
Odesílatel Jana Křížová
Organizace odesílatele Česká republika – Energetický regulační úřad [IČO: 70894451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2018 14:23:35
Předmět Změna zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávacích podmínek.pdf (54.84 KB)