Přehled předběžných oznámení

Předběžné oznámení Datum uveřejnění
Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat podle zákona o kybernetické bezpečnosti 15.05.2015
Rozšíření datových úložišť Energetického regulačního úřadu 06.02.2015
Metodika ocenění dlouhodobého majetku energetických společností - sektor plynárenství a elektroenergetiky 25.11.2014
Ocenění dlouhodobého majetku energetických společností - sektor elektroenergetika 05.11.2014
Ocenění dlouhodobého majetku energetických společností - sektor plynárenství 05.11.2014