Veřejné zakázky Energetického regulačního úřadu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Energetický regulační úřad
IČO: 70894451
ID profilu zadavatele ve VVZ: 362442
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/energeticky-regulacni-urad
Předchozí profil(y) zadavatele: Platný do 1.8.2013 - https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil_ERU

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace | registr smluv
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Znalecké posouzení posudků na ocenění majetku
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2014 07.11.2014 11:00
všechny zakázky