Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Znalecké posouzení posudků na ocenění majetku
Odesílatel Pavel Holas
Organizace odesílatele Česká republika – Energetický regulační úřad [IČO: 70894451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.10.2014 13:03:10
Předmět Výzva k podání nabídky

VZ Znalecké posouzení posudků na ocenění majetku