Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka elektřiny pro Energetický regulační úřad
Odesílatel Jana Křížová
Organizace odesílatele Česká republika – Energetický regulační úřad [IČO: 70894451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2018 16:08:40
Předmět Doplnění zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- Doplnění zadávacích podmínek.pdf (48.01 KB)