Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - evidence
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování právních služeb a poradenství pro potřeby Energetického regulačního úřadu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: poskytování právních služeb v oblasti soukromého, veřejného a trestního práva
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: kontraktní adresu zadavatele, Jihlava, Masarykovo náměstí 91/5 v listinné podobě
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: registr smluv
Elektronické podpisy:

Uveřejnit výsledek přímého zadání (evidence VZ): Ano
Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum nákupu / nabídek: 20. 03. 2014 10:15
Počátek běhu lhůt: 20. 03. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: